Vitajte v advokátskej kancelárii advocatius

Advokátska kancelária advocatius s.r.o. je tvorená tímom skúsených a špecializovaných advokátov a právnikov s vykonanými advokátskymi skúškami. Zaručujeme vysokú kvalitu a dôsledný prístup. Ponúkame riešenie, dôveru a flexibilitu s ohľadom na konkrétny prípad klienta.


„Tvoríme precedensy.“ Aktuality a publikácie

Rozsudok ESĽP: Vavřička a ostatní v. Česká republika

Povinné očkovanie u detí ako podmienka prijatia do materskej školy nie je porušením práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 8 D...

Zobraziť viac »

Oznámenie - aktualizácia

Oznámenie o úprave formy poskytovania právnych služieb, z dôvodu minimalizovania rizík pre našich klientov a zamestnancov kancelárie...

Zobraziť viac »

Zmena poplatkovej povinnosti vo vybraných pracovnoprávnych sporoch

07.01.2020 Oslobodenie žalobcu od povinnosti úhrady súdneho poplatku vyrubeného vo vybraných sporoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky plynúc...

Zobraziť viac »