Aktuality a publikácie

04.05.2020

Oznámenie - aktualizácia

Vážené dámy, vážení páni a vážení klienti.

Dovoľujeme si Vás informovať, že naša advokátska kancelária pracuje od 04.05.2020 v štandardnom režime a za súčasného dodržiavania bezpečnostných opatrení na ochranu verejného zdravia a zamedzenia šírenia ochorenia vírusovej respiračnej infekcie COVID-19.  


S pozdravom
advocatius s.r.o. Dear our clients.

We would like to inform you, that from 4th May 2020 our law office carries out responsibilities in standard mode, along with complying safety measures to protect public health and prevent the spread of COVID-19 viral respiratory infection.

Sincerely
advocatius s.r.o.
Vážené dámy, vážení páni, vážení klienti.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dobe od 12.03.2020 až do odvolania, z dôvodu minimalizovania rizík pre našich klientov a zamestnancov kancelárie, v súlade s doporučeniami príslušných správnych a štátnych orgánov, vykonáva naša advokátska kancelária svoju činnosť v upravenom (bezkontaktnom) pracovnom režime.

Odporúčame Vám kontaktovať nás priamo na našom mobilnom telefónnom čísle +421 903 719 143, alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek nášho e-mailu, prednostne však na adrese office@advocatius.sk.

V upravenom pracovnom režime sme Vám k dispozícii počas celej pracovnej doby.

Ďakujeme za Vaše porozumenie.
Advokátska kancelária
advocatius s.r.o.


Dear Ladies and Gentlemen, dear Clients.

In order to minimize the risk of infection for you and for our employees, in accordance with the recommendations of the relevant administrative and state authorities, from 12 of March 2020 until further notice, we would like to inform you that our law firm operates in a modified (contactless) working mode. 

We recommend to contact us directly on our mobile phone number +421 903 719 143, or through any of our e-mail, but preferably at office@advocatius.sk.

In customized working mode we are at your disposal throughout the working hours.

Thank you for your understanding.
advocatius s.r.o.
Law firm

«Návrat na aktuality a publikácie