Aktuality a publikácie

01.02.2018

Právna veta

"V dôsledku akcesorickej povahy spoluvlastníctva pozemku zastavaného bytovým domom, ktoré je nerozlučne spojené s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v tomto dome, nemôže byť spoluvlastníctvo pozemku samostatne zaťažené zriadením exekučného záložného práva."


in Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. júna 2017 sp. zn. 6 Cdo 203/2015, publikovaný v  Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a súdov SR č. 2/2018


«Návrat na aktuality a publikácie