Aktuality a publikácie

22.02.2010

ADVOCATIUS V MÉDIÁCH

Poskytujeme právne služby aj osobám, ktorým odcudzili motorové vozidlo, a ktorým napriek uzatvorenej poistnej zmluve nebolo poistné plnenie vyplatené. Jeden taký konkrétny prípad bol predmetom reportáže TV JOJ, ktorá bola odvysielaná vo februári 2010 v relácii KRIMI NOVINY.

«Návrat na aktuality a publikácie