Tradícia
Naše počiatky siahajú do roku 1990.

Profil

Naši advokáti poskytujú právne služby už od roku 1992. Pod uvedeným obchodným menom pôsobíme od 01.07.2010. Devízou Advokátskej kancelárie advocatius s.r.o. je nielen osobitná ochrana dôvery klienta, ale tiež skutočnosť, že nachádzame riešenia pre konkrétny a špecifický prípad každého z klientov, v súlade s požiadavkami klientov a našimi stavovskými predpismi. Neponúkame odbornosť len v základných odvetviach práva, ale vďaka špecializácii každého z advokátov a právnikov, garantujeme profesionálny prístup aj v ostatných právnych oblastiach (napr. konkurzné  právo, pozemkové právo, medicínske právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, právo informačných technológii a pod.).

Základným kameňom pre naše pôsobenie na trhu právnych služieb boli know-how a  skúsenosti nadobudnuté JUDr. Zdenkou Benčíkovou počas jej advokátskej praxe trvajúcej už od roku 1990. Ďalším dôležitým a stabilným článkom našej advokátskej kancelárie je JUDr. Martin Gedra, ktorý je partnerom Advokátskej kancelárie advocatius s.r.o., od roku 2012.

Od roku 2015 je súčasťou našej kancelárie aj čerstvá posila, advokátska koncipientka, Mgr. Barbora Benčíková.

Naše sídlo sa nachádza priamo v historickom centre Bratislavy, na Palackého ulici číslo 12. Z dôvodu komplexnosti a efektívnosti služieb poskytovaných klientom spolupracujeme s nami vybranými notármi, daňovými poradcami, exekútormi a prekladateľmi.


webdizajn a cms catmedia