Vitajte v advokátskej kancelárii advocatius

Advokátska kancelária advocatius s.r.o. je tvorená tímom skúsených a špecializovaných advokátov a právnikov s vykonanými advokátskymi skúškami. Zaručujeme vysokú kvalitu a dôsledný prístup. Ponúkame riešenie, dôveru a flexibilitu s ohľadom na konkrétny prípad klienta.


„Na každom záleží“ / „Everybody matters“

Aktuality a publikácie

K ochrane osobných údajov v súvislosti s dianím vo svete

Súdny dvor Európskej únie, konkrétne sudcovia veľkej komory, môžu byť v budúcnosti dožiadaní, aby poskytli vysvetľujúce stanovisko k Rozsudku zo dňa...

Zobraziť viac »

JUDr. Zdenka Benčíková: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vo vzťahu k obchodnému podielu a súhlas druhého manžela s prevodom obchodného podielu - II. časť

10.1.2017 - Druhá časť príspevku sa venuje otázke, či môže manžel, ktorý nie je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, napadnúť námiet...

Zobraziť viac »

JUDr. Zdenka Benčíková: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vo vzťahu k obchodnému podielu a súhlas druhého manžela s prevodom obchodného podielu - I. časť

26.12.2016 - Ústavný súd v Uznesení sp.zn. III. ÚS 399/2015-16 zo dňa 18.8.2015, zdôraznil, že nielen v judikatúre všeobecných súdov, ale ani v práv...

Zobraziť viac »

webdizajn a cms catmedia